Преглед на файлове

format

tags/2.0.0-beta.1
Mayel преди 1 година
committed by Thomas Citharel
родител
ревизия
5e64d0515e
No known key found for this signature in database GPG ключ ID: A061B9DDE0CA0773
променени са 2 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 2 реда
  1. +3
    -1
      Makefile
  2. +0
    -1
      lib/federation/activity_stream/converter/comment.ex

+ 3
- 1
Makefile Целия файл

@@ -21,5 +21,7 @@ test: stop
@bash docker/message.sh "Running tests"
docker-compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.test.yml run api mix test $(only)
@bash docker/message.sh "Done running tests"

format:
docker-compose run --rm api bash -c "mix format && mix credo --strict"
@bash docker/message.sh "Code is now ready to commit :)"
target: init

+ 0
- 1
lib/federation/activity_stream/converter/comment.ex Целия файл

@@ -50,7 +50,6 @@ defmodule Mobilizon.Federation.ActivityStream.Converter.Comment do
Logger.debug("Inserting full comment")
Logger.debug(inspect(object))


data = %{
text: object["content"],
url: object["id"],


Зареждане…
Отказ
Запис