Преглед на файлове

Ignore demo folder

Signed-off-by: Thomas Citharel <tcit@tcit.fr>
tags/2.0.0-beta.1
Thomas Citharel преди 1 година
родител
ревизия
70b4fd5f6e
No known key found for this signature in database GPG ключ ID: A061B9DDE0CA0773
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 1 реда
  1. +2
    -1
      .gitignore

+ 2
- 1
.gitignore Целия файл

@@ -47,4 +47,5 @@ release/
docker/production/.env
test-junit-report.xml
js/junit.xml
.env
.env
demo/

Зареждане…
Отказ
Запис