Signed-off-by: Thomas Citharel <tcit@tcit.fr>
icons
Thomas Citharel 2021-10-20 12:37:28 +02:00
джерело df22082f3e
коміт 70b4fd5f6e
Не вдалося знайти GPG ключ що відповідає даному підпису
Ідентифікатор GPG ключа: A061B9DDE0CA0773
1 змінених файлів з 2 додано та 1 видалено

3
.gitignore сторонній

@ -47,4 +47,5 @@ release/
docker/production/.env
test-junit-report.xml
js/junit.xml
.env
.env
demo/