Преглед на файлове

[yt] temporary fix for automatic captions - disable json3

pull/298/head
Unknown преди 2 години
родител
ревизия
40ec740f7b
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      youtube_dlc/extractor/youtube.py

+ 1
- 1
youtube_dlc/extractor/youtube.py Целия файл

@@ -506,7 +506,7 @@ class YoutubeIE(YoutubeBaseInfoExtractor):
'396': {'acodec': 'none', 'vcodec': 'av01.0.05M.08'},
'397': {'acodec': 'none', 'vcodec': 'av01.0.05M.08'},
}
_SUBTITLE_FORMATS = ('json3', 'srv1', 'srv2', 'srv3', 'ttml', 'vtt')
_SUBTITLE_FORMATS = ('srv1', 'srv2', 'srv3', 'ttml', 'vtt') # TODO 'json3' raising issues with automatic captions

_GEO_BYPASS = FalseЗареждане…
Отказ
Запис