Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

1 wiersz
154 B

  1. py -m PyInstaller youtube_dlc\__main__.py --onefile --name youtube-dlc --version-file win\ver.txt --icon win\icon\cloud.ico --upx-exclude=vcruntime140.dll