25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

1 satır
154 B

  1. py -m PyInstaller youtube_dlc\__main__.py --onefile --name youtube-dlc --version-file win\ver.txt --icon win\icon\cloud.ico --upx-exclude=vcruntime140.dll